BRIOCHE BREAKFAST SANDWICH

BRIOCHE BREAKFAST SANDWICH

Scrambled Eggs, Smoked Bacon, Ham, Grilled Tomato, Melted Cheddar Cheese and Mayonnaise on Grilled Brioche Bread. Served with Potatoes

การตั้งค่าคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของเว็บไซต์ ในการกด “ยอมรับคุกกี้” ท่านได้ตกลงยอมรับ นโยบายคุกกี้ และ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล