ข้อกำหนดการใช้งาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้wได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของ “The Cheesecake Factory”

คำว่า “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” เรียกรวมกันว่า บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด (“SUT”) รวมถึงบริษัทแม่ บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย

การใช้งานเว็ปไซต์ www.thecheesecakefactory.co.th หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ The Cheesecake Factory ในประเทศไทย (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์นี้”) จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้”)

คำว่า “คุณ” “ของคุณ” “ผู้ใช้” “สมาชิก” และ “ผู้สมัคร” หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การใช้งานเว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แล้ว หากคุณไม่เต็มใจที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ และ/หรือลงทะเบียนเป็นผู้สมัครรับข่าวหรือผู้สมัครงานผ่านเว็บไซต์นี้สำเร็จ ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แล้ว และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ SUT ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ และ/หรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ซึ่งมีผลผูกพันกับคุณเป็นประจำ เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

1. รายละเอียดของบริการที่ทางเว็บไซต์มีให้: เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
The Cheesecake Factory ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
การค้นหาร้านอาหาร รวมไปถึงโปรโมชั่น ข่าวสารล่าสุด ข้อมูลการติดต่อ
และตำแหน่งงานของเรา

2. การใช้งานส่วนบุคคล: ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงและการติดต่อระหว่างกันเท่านั้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ คุณตกลงที่จะไม่แจกจ่าย ประกาศ เผยแพร่ แก้ไข แสดง หรือจำหน่ายเนื้อหาใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่ง หรืองานดัดแปลงใด ๆ ที่อิงจากเนื้อหาเหล่านั้น หรือใช้งานงานดังกล่าว คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ป้องกัน และปกป้องเรา และ The Cheesecake Factory Incorporated และบริษัทในเครือและบริษัทย่อย (เรียกรวมกันว่า “TCF”) (เราและ TCF เรียกรวมกันว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย”) ให้ปราศจากอันตรายจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือความรับผิดที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าการใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างไม่อาจแก้ไขได้ต่อฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย และในกรณีที่มีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายมีสิทธิยื่นขอคำสั่งห้ามกระทำการ นอกเหนือจากการเยียวยาแก้ไขอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือหลักความเป็นธรรมใด ๆ

3. คำชี้แจงเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล: เมื่อคุณใช้งาน และ/หรือลงทะเบียนที่เว็บไซต์นี้ คุณอาจจะต้องให้ข้อมูลของคุณแก่เรา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ เพศ เดือนเกิด รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่อีเมล ตำแหน่งที่อยู่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน และรหัสแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย) (“ข้อมูล”) คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราโดยสมัครใจ หากข้อมูลที่คุณให้ไว้ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง คุณอาจไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้ได้ นอกจากนี้ เราอาจ (1) ไม่สามารถเริ่มให้บริการ หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ (2) ไม่อนุญาตให้คุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ หรือ (3) อาจหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณยืนยันกับเราว่าข้อมูลที่คุณให้นั้นถูกต้อง เป็นจริง ใช้งานได้จริง และครบถ้วน เรามีสิทธิโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการยกเลิกการลงทะเบียนและคุณสมบัติของคุณ และ/หรือไม่อนุญาตให้คุณใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการของเว็บไซต์ในระยะเวลาปัจจุบันหรือในอนาคต โปรดไปที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์นี้เพื่อดูรายละเอียด

4. การสมัครรับข่าว การลงทะเบียนสมัครงาน และการลบข้อมูล: ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการที่บุคคลอื่นใช้ชื่อ และรายละเอียดการติดต่อของคุณ โดยที่คุณทราบหรือไม่ก็ตามสำหรับกิจกรรมใด ๆ แต่ในกรณีนี้ คุณตกลงว่าคุณจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นผลมาจากการที่บุคคลอื่นใช้ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ หากคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือหากเราสงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือหากเราเชื่อว่าพฤติกรรมของคุณเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือทำลายผลประโยชน์ของฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย หรือผู้ใช้รายอื่น เราอาจยกเลิกการลงทะเบียนของคุณ และ/หรือปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และการใช้บริการเว็บไซต์นี้ และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

หลังจากที่คุณลงทะเบียนในฐานะสมาชิก และ/หรือผู้สมัครบนเว็บไซต์นี้ คุณสามารถขอเพิกถอนการลงทะเบียนของคุณได้ด้วยการส่งชื่อ ที่อยู่อีเมล และหัวเรื่อง “The Cheesecake Factory in Thailand” ไปยัง บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด

ทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่: บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12, 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรณีที่คุณไม่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เราให้ลบข้อมูลของคุณ SUT ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลของคุณต่อไปตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับ The Cheesecake Factory ให้คุณต่อไป

5. การสรรหาบุคลากร: เรายินดีรับการส่งประวัติการทำงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานทางออนไลน์ โปรดทราบว่าข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) ที่รวบรวมผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรทางออนไลน์จะถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันและประเมินความเป็นไปได้ในการจ้างงานคุณเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในหน้าเว็บสมัครงานในประเทศไทย

6. กิจกรรมส่งเสริมการขาย: เราจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับ The Cheesecake Factory ในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว หากกิจกรรมส่งเสริมการขายเกี่ยวข้องกับการประกวดและมีรางวัลใด ๆ คำตัดสินของ SUT ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี และคุณจะไม่โต้แย้งการตัดสินดังกล่าว

7. บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือพิจารณาแล้วว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หรือไม่มีความสามารถในการทำสัญญาที่มีผลผูกพัน หรือไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ทางกฎหมายได้ คุณไม่ควรใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หากคุณต้องการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณต้องได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณเกี่ยวกับผลทางกฎหมายของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และผลที่ตามมา เราจะถือว่าผู้ใช้และสมาชิกของเว็บไซต์นี้ทุกคนบรรลุนิติภาวะแล้ว เราไม่มีหน้าที่ตรวจสอบอายุของคุณ แต่หากพบว่าผู้ใช้หรือสมาชิกรายใดยังไม่บรรลุนิติภาวะ เราอาจดำเนินการกับผู้ใช้หรือสมาชิกดังกล่าว หรือพ่อแม่/ผู้ปกครอง รวมถึงการยกเลิกการลงทะเบียนของคุณ และ/หรือปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ

8. การใช้งานเนื้อหา: เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ แผนภาพ รูปภาพ เพลง สัญลักษณ์ ปุ่มกราฟิก ลิงก์ รหัส HTML เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่น ๆ และเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ (รวมถึงคอลเล็คชั่น การจัดเตรียม และการรวบรวมเนื้อหาดังกล่าว) (“เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ เนื้อหาทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ TCF, SUT หรือผู้ให้บริการเนื้อหาเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว การใช้งานเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาใด้ ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าวได้ นอกจากนี้ หากคุณทำสำเนาเนื้อหาใด ๆ หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว คุณจะต้องคงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า โลโก้บริการ หรือสิทธิ์พิเศษอื่น ๆ ที่ใช้ในสำเนาต้นฉบับเอาไว้ คุณสามารถทำสำเนาได้เพียงสำเนาเดียวเท่านั้น และ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำเนาดังกล่าวสามารถใช้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ คุณจะต้องไม่จำหน่าย หรือแก้ไขเนื้อหา คัดลอก ทำซ้ำ ออกใหม่ อัปโหลด ดาวน์โหลด เผยแพร่ ส่ง แสดง นำไปใช้ในที่สาธารณะ ออกเนื้อหาไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง จัดเก็บเนื้อหาไว้ในระบบที่เรียกดูข้อมูลได้ หรือใช้ในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว

9. การใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างถูกกฎหมาย: คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น และไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง (รวมถึง TCF และ SUT) หรือรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น หรือรับเอาข้อมูลประจำตัวหรือรายละเอียดส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือสร้างความเสียหายแก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ เนื้อหา และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ คุณต้องรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ของคุณที่อาจละเมิดสิทธิตามที่อธิบายไว้ข้างต้น คุณจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่ง และจะไม่แทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งไวรัสซอฟต์แวร์หรือการส่งรหัสคอมพิวเตอร์หรือข้อความใด ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นการปิด แทรกแซง หรือเปลี่ยนแปลงการทำงานของเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้หรือทำวิธีการอื่นเพื่อรวบรวมรายละเอียดของผู้ใช้รายอื่น หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก TCF เว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้จะไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก พิมพ์ จำหน่าย ถ่ายโอน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใด ๆ ได้

10. ข้อจำกัดความรับผิด: กรณีมีข้อผิดพลาดด้านเนื้อหาหรือการเรียงพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องในเว็บไซต์นี้ เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์นี้ เราจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น หรืออะไรก็ตามที่อัปโหลดบนเว็บไซต์นี้หรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์บุคคลที่สาม”)รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าใจผิด ข้อผิดพลาด การละเว้น การละเมิดลิขสิทธิ์ การหมิ่นประมาท การโกหก หรือเนื้อหาอื่นใด หรือการละเว้นใด ๆ ที่อาจผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดการเรียกร้องหรือการร้องเรียน คุณจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์บุคคลที่สามมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ดังนั้นโปรดตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ เราไม่รับประกันสิ่งต่อไปนี้: เว็บไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต เว็บไซต์นี้และเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือฟังก์ชันที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เสมอ ข้อบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไขหรือการทำงานของเว็บไซต์นี้จะตรงเวลา ปลอดภัย และจะไม่ถูกตัดการเชื่อมต่อ ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดกับคุณ ทรัพย์สินของคุณ หรือต่อบุคคลที่สาม หรือทรัพย์สินของพวกเขา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์ ความประมาทเลินเล่อ หรือปัจจัยใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความเสียหายทางอ้อม การสูญเสียกำไร หรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการสูญเสียข้อมูลหรือการยุติธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ เนื้อหา หรือเนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์นี้ หรือความล้มเหลวในการดำเนินการ ข้อผิดพลาด การละเว้น การเลิกล้ม การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการทำงานหรือการส่ง ไวรัสคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลสื่อสารทำงานผิดปกติ การขัดขวางการสื่อสารออนไลน์ ปัญหาด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การสูญเสียข้อมูลหรือปัญหาด้านความเข้ากันได้) การโจรกรรมหรือผลจากความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

11. การชดเชย: ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โปรแกรมการชดเชย ค่าชดเชยความเสียหาย การบาดเจ็บ หนี้สิน การสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของผู้ใช้ ผู้ใช้ตกลงที่จะชดเชยแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วม พนักงานอาวุโส ตัวแทน เจ้าของแบรนด์ร่วม หรือพาร์ทเนอร์และพนักงานคนอื่น ๆ ตลอดจนปกป้องพวกเขา และป้องกันพวกเขาจากการสูญเสีย

12. การแยกต่างหากจากกันของข้อสัญญา: หากข้อกำหนดเดียวหรือหลายข้อกำหนดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือข้อกำหนดหนึ่งหรือหลายข้อของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อถูกอ้างถึง ในสถานการณ์ใดก็ตาม ได้รับการพิจารณาว่าไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ประสิทธิผล ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

13. กฎหมายที่บังคับใช้: ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะได้รับการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และอยู่ภายใต้กฎหมายไทย คุณตกลงให้ศาลไทย เป็นผู้พิจารณาตัดสินความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับคุณ You agree to submit to the jurisdiction of Thai courts for any disagreement, dispute or claim.

© 2023 บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของ The Cheesecake Factory® ซึ่งเป็นของ TCF Co. LLC © 2023 TCF Co. LLC. © 2023 TCF Co. LLC.

สงวนลิขสิทธิ์

ข้อกำหนดการใช้งาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้wได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของ “The Cheesecake Factory”

คำว่า “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” เรียกรวมกันว่า บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด (“SUT”) รวมถึงบริษัทแม่ บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย

การใช้งานเว็ปไซต์ www.thecheesecakefactory.co.th หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ The Cheesecake Factory ในประเทศไทย (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์นี้”) จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้”)

คำว่า “คุณ” “ของคุณ” “ผู้ใช้” “สมาชิก” และ “ผู้สมัคร” หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การใช้งานเว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แล้ว หากคุณไม่เต็มใจที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ และ/หรือลงทะเบียนเป็นผู้สมัครรับข่าวหรือผู้สมัครงานผ่านเว็บไซต์นี้สำเร็จ ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แล้ว และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ SUT ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ และ/หรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ซึ่งมีผลผูกพันกับคุณเป็นประจำ เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

1. รายละเอียดของบริการที่ทางเว็บไซต์มีให้: เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
The Cheesecake Factory ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
การค้นหาร้านอาหาร รวมไปถึงโปรโมชั่น ข่าวสารล่าสุด ข้อมูลการติดต่อ
และตำแหน่งงานของเรา

2. การใช้งานส่วนบุคคล: ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงและการติดต่อระหว่างกันเท่านั้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ คุณตกลงที่จะไม่แจกจ่าย ประกาศ เผยแพร่ แก้ไข แสดง หรือจำหน่ายเนื้อหาใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่ง หรืองานดัดแปลงใด ๆ ที่อิงจากเนื้อหาเหล่านั้น หรือใช้งานงานดังกล่าว คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ป้องกัน และปกป้องเรา และ The Cheesecake Factory Incorporated และบริษัทในเครือและบริษัทย่อย (เรียกรวมกันว่า “TCF”) (เราและ TCF เรียกรวมกันว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย”) ให้ปราศจากอันตรายจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือความรับผิดที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าการใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างไม่อาจแก้ไขได้ต่อฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย และในกรณีที่มีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายมีสิทธิยื่นขอคำสั่งห้ามกระทำการ นอกเหนือจากการเยียวยาแก้ไขอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือหลักความเป็นธรรมใด ๆ

3. คำชี้แจงเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล: เมื่อคุณใช้งาน และ/หรือลงทะเบียนที่เว็บไซต์นี้ คุณอาจจะต้องให้ข้อมูลของคุณแก่เรา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ เพศ เดือนเกิด รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่อีเมล ตำแหน่งที่อยู่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน และรหัสแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย) (“ข้อมูล”) คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราโดยสมัครใจ หากข้อมูลที่คุณให้ไว้ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง คุณอาจไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้ได้ นอกจากนี้ เราอาจ (1) ไม่สามารถเริ่มให้บริการ หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ (2) ไม่อนุญาตให้คุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ หรือ (3) อาจหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณยืนยันกับเราว่าข้อมูลที่คุณให้นั้นถูกต้อง เป็นจริง ใช้งานได้จริง และครบถ้วน เรามีสิทธิโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการยกเลิกการลงทะเบียนและคุณสมบัติของคุณ และ/หรือไม่อนุญาตให้คุณใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการของเว็บไซต์ในระยะเวลาปัจจุบันหรือในอนาคต โปรดไปที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์นี้เพื่อดูรายละเอียด

4. การสมัครรับข่าว การลงทะเบียนสมัครงาน และการลบข้อมูล: ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการที่บุคคลอื่นใช้ชื่อ และรายละเอียดการติดต่อของคุณ โดยที่คุณทราบหรือไม่ก็ตามสำหรับกิจกรรมใด ๆ แต่ในกรณีนี้ คุณตกลงว่าคุณจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นผลมาจากการที่บุคคลอื่นใช้ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ หากคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือหากเราสงสัยว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือหากเราเชื่อว่าพฤติกรรมของคุณเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือทำลายผลประโยชน์ของฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย หรือผู้ใช้รายอื่น เราอาจยกเลิกการลงทะเบียนของคุณ และ/หรือปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และการใช้บริการเว็บไซต์นี้ และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

หลังจากที่คุณลงทะเบียนในฐานะสมาชิก และ/หรือผู้สมัครบนเว็บไซต์นี้ คุณสามารถขอเพิกถอนการลงทะเบียนของคุณได้ด้วยการส่งชื่อ ที่อยู่อีเมล และหัวเรื่อง “The Cheesecake Factory in Thailand” ไปยัง บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด

ทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่: บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12, 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรณีที่คุณไม่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เราให้ลบข้อมูลของคุณ SUT ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลของคุณต่อไปตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับ The Cheesecake Factory ให้คุณต่อไป

5. การสรรหาบุคลากร: เรายินดีรับการส่งประวัติการทำงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานทางออนไลน์ โปรดทราบว่าข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) ที่รวบรวมผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรทางออนไลน์จะถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันและประเมินความเป็นไปได้ในการจ้างงานคุณเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในหน้าเว็บสมัครงานในประเทศไทย

6. กิจกรรมส่งเสริมการขาย: เราจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับ The Cheesecake Factory ในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว หากกิจกรรมส่งเสริมการขายเกี่ยวข้องกับการประกวดและมีรางวัลใด ๆ คำตัดสินของ SUT ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี และคุณจะไม่โต้แย้งการตัดสินดังกล่าว

7. บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือพิจารณาแล้วว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หรือไม่มีความสามารถในการทำสัญญาที่มีผลผูกพัน หรือไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ทางกฎหมายได้ คุณไม่ควรใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หากคุณต้องการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณต้องได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณเกี่ยวกับผลทางกฎหมายของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และผลที่ตามมา เราจะถือว่าผู้ใช้และสมาชิกของเว็บไซต์นี้ทุกคนบรรลุนิติภาวะแล้ว เราไม่มีหน้าที่ตรวจสอบอายุของคุณ แต่หากพบว่าผู้ใช้หรือสมาชิกรายใดยังไม่บรรลุนิติภาวะ เราอาจดำเนินการกับผู้ใช้หรือสมาชิกดังกล่าว หรือพ่อแม่/ผู้ปกครอง รวมถึงการยกเลิกการลงทะเบียนของคุณ และ/หรือปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ

8. การใช้งานเนื้อหา: เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ แผนภาพ รูปภาพ เพลง สัญลักษณ์ ปุ่มกราฟิก ลิงก์ รหัส HTML เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่น ๆ และเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ (รวมถึงคอลเล็คชั่น การจัดเตรียม และการรวบรวมเนื้อหาดังกล่าว) (“เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ เนื้อหาทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ TCF, SUT หรือผู้ให้บริการเนื้อหาเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว การใช้งานเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาใด้ ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าวได้ นอกจากนี้ หากคุณทำสำเนาเนื้อหาใด ๆ หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว คุณจะต้องคงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า โลโก้บริการ หรือสิทธิ์พิเศษอื่น ๆ ที่ใช้ในสำเนาต้นฉบับเอาไว้ คุณสามารถทำสำเนาได้เพียงสำเนาเดียวเท่านั้น และ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำเนาดังกล่าวสามารถใช้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ คุณจะต้องไม่จำหน่าย หรือแก้ไขเนื้อหา คัดลอก ทำซ้ำ ออกใหม่ อัปโหลด ดาวน์โหลด เผยแพร่ ส่ง แสดง นำไปใช้ในที่สาธารณะ ออกเนื้อหาไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง จัดเก็บเนื้อหาไว้ในระบบที่เรียกดูข้อมูลได้ หรือใช้ในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว

9. การใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างถูกกฎหมาย: คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น และไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง (รวมถึง TCF และ SUT) หรือรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น หรือรับเอาข้อมูลประจำตัวหรือรายละเอียดส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือสร้างความเสียหายแก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ เนื้อหา และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ คุณต้องรับผิดชอบการกระทำใด ๆ ของคุณที่อาจละเมิดสิทธิตามที่อธิบายไว้ข้างต้น คุณจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่ง และจะไม่แทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งไวรัสซอฟต์แวร์หรือการส่งรหัสคอมพิวเตอร์หรือข้อความใด ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นการปิด แทรกแซง หรือเปลี่ยนแปลงการทำงานของเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้หรือทำวิธีการอื่นเพื่อรวบรวมรายละเอียดของผู้ใช้รายอื่น หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก TCF เว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้จะไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก พิมพ์ จำหน่าย ถ่ายโอน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใด ๆ ได้

10. ข้อจำกัดความรับผิด: กรณีมีข้อผิดพลาดด้านเนื้อหาหรือการเรียงพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องในเว็บไซต์นี้ เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์นี้ เราจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น หรืออะไรก็ตามที่อัปโหลดบนเว็บไซต์นี้หรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์บุคคลที่สาม”)รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าใจผิด ข้อผิดพลาด การละเว้น การละเมิดลิขสิทธิ์ การหมิ่นประมาท การโกหก หรือเนื้อหาอื่นใด หรือการละเว้นใด ๆ ที่อาจผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดการเรียกร้องหรือการร้องเรียน คุณจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์บุคคลที่สามมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ดังนั้นโปรดตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ เราไม่รับประกันสิ่งต่อไปนี้: เว็บไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต เว็บไซต์นี้และเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือฟังก์ชันที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เสมอ ข้อบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไขหรือการทำงานของเว็บไซต์นี้จะตรงเวลา ปลอดภัย และจะไม่ถูกตัดการเชื่อมต่อ ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดกับคุณ ทรัพย์สินของคุณ หรือต่อบุคคลที่สาม หรือทรัพย์สินของพวกเขา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์ ความประมาทเลินเล่อ หรือปัจจัยใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความเสียหายทางอ้อม การสูญเสียกำไร หรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการสูญเสียข้อมูลหรือการยุติธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ เนื้อหา หรือเนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์นี้ หรือความล้มเหลวในการดำเนินการ ข้อผิดพลาด การละเว้น การเลิกล้ม การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการทำงานหรือการส่ง ไวรัสคอมพิวเตอร์ สายเคเบิลสื่อสารทำงานผิดปกติ การขัดขวางการสื่อสารออนไลน์ ปัญหาด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การสูญเสียข้อมูลหรือปัญหาด้านความเข้ากันได้) การโจรกรรมหรือผลจากความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

11. การชดเชย: ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โปรแกรมการชดเชย ค่าชดเชยความเสียหาย การบาดเจ็บ หนี้สิน การสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของผู้ใช้ ผู้ใช้ตกลงที่จะชดเชยแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วม พนักงานอาวุโส ตัวแทน เจ้าของแบรนด์ร่วม หรือพาร์ทเนอร์และพนักงานคนอื่น ๆ ตลอดจนปกป้องพวกเขา และป้องกันพวกเขาจากการสูญเสีย

12. การแยกต่างหากจากกันของข้อสัญญา: หากข้อกำหนดเดียวหรือหลายข้อกำหนดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือข้อกำหนดหนึ่งหรือหลายข้อของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อถูกอ้างถึง ในสถานการณ์ใดก็ตาม ได้รับการพิจารณาว่าไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ประสิทธิผล ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

13. กฎหมายที่บังคับใช้: ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะได้รับการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และอยู่ภายใต้กฎหมายไทย คุณตกลงให้ศาลไทย เป็นผู้พิจารณาตัดสินความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับคุณ You agree to submit to the jurisdiction of Thai courts for any disagreement, dispute or claim.

© 2023 บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สมาร์ท ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของ The Cheesecake Factory® ซึ่งเป็นของ TCF Co. LLC © 2023 TCF Co. LLC. © 2023 TCF Co. LLC.

สงวนลิขสิทธิ์